TEPELNÁ ČERPADLA
PRO BYTOVÉ DOMY
dnešní moderní tepelná čerpadla jsou schopna vyhovět i požadavkům bytového domu, především výhodnou pořizovací cenou a především je zde možnost instalovat veškerou technologii
do vnitřních prostor domu

více informací


STAVEBNICTVÍ
INSTALACE

stavební práce
rekonstrukce bytů i rodinných domů
stavby na klíč
malířské a natěračské práce
elektroinstalační a zámečnické práce
rozvody topení a vybavení kotelen

více informací

TEPELNÁ ČERPADLA
PRO RODINNÉ DOMY


tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země),
převádějí ho na vyšší teplotní hladinu
a následně umožňují teplo účelně využít
pro vytápění nebo ohřev teplé vody

více informací

SERVISNÍ
SLUŽBY


zajišťujeme servis plynových
spotřebičů, v rámci těchto služeb
provádíme uvedení spotřebiče
do provozu, záruční i pozáruční servis, servisujeme klasické atmosférické kotle
i moderní kondenzační kotle

více informací
TEPELNÁ ČERPADLA PRO BYTOVÉ DOMY
TEPLO V POHODLÍ BYTU ZA ROZUMNOU CENU
Již také pro bytové domy

V minulosti byla tepelná čerpadla určena především pro rodinné domy. Dnešní moderní tepelná čerpadla jsou schopna vyhovět i požadavkům bytového domu. Především výhodnou pořizovací cenou a především je zde možnost instalovat veškerou technologii do vnitřních prostor domu. Díky těmto vlastnostem není z venkovní strany domu takřka ani vidět ani slyšet, že dům je moderně ekologicky vytápěn.

Pro bytové domy využíváme nejčastěji technologii tepelných čerpadel vzduch-voda. Tyto tepelná čerpadla využívají tepla z okolního vzduchu, tudíž odpadá nákladná realizace zemních vrtů nebo zemních kolektorů.
Tepelné čerpadlo předčí v mnoha směrech obvyklé způsoby vytápění, jako topení s použitím topného oleje nebo plynu. Sestavili jsme ve stručnosti přehledně hlavní přednosti:

Náklady

S použitím tepelného čerpadla snížíte své náklady na energii pro vytápění až o 60 procent. Kromě toho jste nezávislí na zvyšování cen fosilních paliv, které budou stále vzrůstat i v nadcházejících letech. Tepelné čerpadlo téměř nevyžaduje údržbu a nepotřebuje ani komín, ani skladovací prostory.


Životní prostředí

Tepelná čerpadla představují čisté vytápění. Mají asi největší potenciál úspory CO2 ze všech zdrojů energie a pracují bez emisí škodlivin. Vzhledem k pohonu regeneračně vyrobeným elektrickým proudem jsou tepelná čerpadla jediným skutečným "vytápěním s nulovými emisemi", které je na trhu k dispozici.

Bohužel cena za technologii tepelného čerpadla se nedá jednoznačně pevně stanovit. Pro daný dům je zapotřebí dle aktuálních tepelných ztát a potřeb domu vyhotovit návrh a cenovou kalkulaci. Každý dům se liší počtem bytů, tepelnou izolací, umístěním v řadě domů. Proto nás neváhejte co nejdříve kontaktovat pro vyhotovení cenové nabídky.


Podrobné informace o tepelných čerpadlech
(formát PDF, cca 54 MB)


TEPELNÁ ČERPADLA PRO RODINNÉ DOMY
ALTERNATIVNÍ ZDROJ TEPLA PRO KAŽDÝ RODINNÝ DŮM
Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla se v zahraniční využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let, a proto lze s jistotou říci, že se nejedná o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Nutná počáteční investice ve výši od 150000 Kč je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady.

Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní. Vnitřní jednotku na první pohled nerozeznáte od běžného plynového kotle nebo ohřívače vody. Nemá žádné zvláštní nároky na umístění ani velikost prostoru a zajišťuje předávání tepla do topného systému. Venkovní část zajišťuje odebírání tepla ze zvoleného "zdroje" (země, vzduchu, vody). Velikost a podoba venkovní části závisí na tom z jakého zdroje se teplo získává. U tepelných čepadel využívajících teplo ze země nebo z vody není venkovní část součástí dodávky od výrobce. U čerpadel, která využívají venkovního vzduchu, je venkovní jednotka a propojovací potrubí vždy součástí dodávky od výrobce. Někteří výrobci konstruují tepelná čerpadla využívající venkovního vzduchu v kompaktním provedení. V tomto případě má tepelné čerpadlo pouze jednu část, která se dodává ve vnitřním nebo venkovním provedení.

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.

Bohužel cena za technologii tepelného čerpadla se nedá jednoznačně pevně stanovit. Pro daný dům je zapotřebí dle aktuálních tepelných ztát a potřeb domu vyhotovit návrh a cenovou kalkulaci. Každý dům se liší počtem bytů, tepelnou izolací, umístěním v řadě domů. Proto nás neváhejte co nejdříve kontaktovat pro vyhotovení cenové nabídky.

... a mnoho dalších související služeb, nebojte se zavolat ...


Podrobné informace o tepelných čerpadlech
(formát PDF, cca 54 MB)